ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა – ნაბიჯები, რომელსაც ვდგამთ თქვენი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად

ეს საიტი არ ითვალისწინებს რეალურ ფულზე თამაშების ნებისმიერ ფორმას. ჩვენ ასევე არ ვთანამშრომლობთ ჩვენს მიერ ჩამოთვლილ არცერთ კაზინოსთან. ჩვენი სამუშაო არის შევარჩიოთ საუკეთესო ვატიანტები, ხოლო არჩევანის საშუალებას თქვენ მოგანდობთ. ჩვენ მუყაითად ვმუშაობთ იმისათვის, რათა დავიცვათ თქვენი უსაფრთხოება, თუმცა როგორც კი დატოვებთ ვებ-გვერდს, მასზე მითითებულ სხვადასხვა კაზინოზე დაკლიკვით, ამოქმედდება იმავე ვებ-გვერდის შესაბამისი პოლიტიკა და პირობები. ყოველთვის გადახედეთ უსაფრთხოების პოლიტიკას იქამდე, სანამ ვებ-გვერდს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს გადასცემთ. ვებ-გვერდზე არსებული ყველა ინფორმაცია გამოყენებულ უნდა იქნეს მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ჩვენ არ ვიძლევით იმის გარანტიას, რომ ვებ-გვერდზე მოცემული ინფორმაცია ზედმიწევნით ზუსტი იქნება. ვებ-გვერდის მუშაობასთან დაკავშირებული საკითხების გათვალისწინებთ, ზოგიერთი ინფორმაცია შესაძლოა არაზუსტი იყოს. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, რომ ნებისმიერ დროს შეცვალოთ და დავამატოთ ინფორმაცია.

ასევე, გაითვალისწინეთ, რომ ზოგიერთ აქციასა და სერვისს შესაძლოა ჰქონდეს იურიდიული შეზღუდვები. თქვენზე არის დამოკიდებული ამ ინფორმაციას დაეყრდნობით ან მისაღები იქნება თქვენთვის.

ეს ვებ-გვერდი იყენებს ყველა სათანადო ძალისხმევას იმისათვის, რომ დაცული იყოს პერსონალური მონაცემები. ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მისი პირობებთან და ვადებთან ერთად განსაზღვრავს იმას თუ როგორ მუშავდება პერსონალური მონაცემები. ჩვენ ვაგროვებთ ტექნიკურ ინფორმაციას და cookies-სგან შეგროვებულ ინფორმაციას მარკეტინგული მიზნებისთვის და გთავაზობთ განახლებებს იმ აქციების თაობაზე, რომლებიც შესაძლოა თქვენთვის სასარგებლოდ მივიჩნიოთ. ჩვენ ვიღებთ ყველა სათანადო ძალისხმევას იმისათვის, რომ შეგროვილი ინფორმაცია ვებ-გვერდზე სათანადოდ იყოს შენახული.

ჩვენ ყველაფერი გვაქვს იმისთვის, რომ თავიდან ავირიდოთ პერსონალური მონაცემების ხელყოფის ფაქტები. თქვენ პერსონალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი კითხვის ან საიტზე არსებული ნებისმიერი ინფორმაციის შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით.